Kranio sakral terapi for børn

Mange skader opstår allerede ved fødslen. Fødslen er en hård proces, hvor kraniet bliver klemt sammen og når barnet bliver trukket ud kan det få nerver i klemme og de øverste hvirvler kan blive drejet/trukket skæve. Det kan bl.a. være derfor at barnet får kolik, græder meget eller får skader senere i livet. Med en støttende hånd som Kranio-Sakral terapien giver, kan disse skader blive retter op igen.

Mange børn falder og slår sig eller kommer til skade. Det kan give ubalance i Kranio-Sakral systemet. Det kan være en af årsagerne til at børn får nogle symptomer uden der er nogle der kan finde den endelige årsag. Disse skævheder kan v.h.a. Kranio-Sakral terapi blive rettet op igen også selv om det ligger år tilbage.

Jeg har flere års erfaring i arbejdet med børn med autisme, gennemgribende udviklingsforstyrrede børn, samt børn med fysiske og psykiske nedsat funktionsevne. Desuden arbejde i børnehave og vuggestue.

    DAMP
    Epileptikere
    Ordblinde
    Hyperaktive
    Hovedpine
    Tandproblemer/ skæve tænder
    Sengevædere m.m.

    Indlæringsvanskeligheder
    Kolik
    Koncentrationsbesvær
    Motoriske problemer
    Uro i kroppen
    Talevanskeligheder
    Autisme